Bot polisi

From KampungChat Wiki
Revision as of 10:08, 5 September 2021 by Admin (talk | contribs) (Created page with "''' == Peraturan dan Polisi Bot di KampungChat == ''' <pre> Version 1.6 Copyright (c) KampungChat IRC Network KampungChat merupakan sebuah IRC Network yang memberikan peluang...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Peraturan dan Polisi Bot di KampungChat

Version 1.6
Copyright (c) KampungChat IRC Network

KampungChat merupakan sebuah IRC Network yang memberikan
peluang kepada user untuk memiliki bot sendiri tidak kira
services bot/eggdrop/psy dan lain-lain bot pada kadar
yang maximum sekiranya bot-bot tersebut tidak melakukan
kesalahan yang boleh menganggu kelesamatan server.

Services Bot

Services Bot merupakan bot yang disediakan oleh pihak admin kepada channel-channel yang telah didaftar. KampungChat menyediakan 6 services bot untuk tujuan tersebut.

Syarat-syarat services bot

 • Channel perlu diregister selama seminggu
 • Channel perlu memiliki sebanyak 10 user setiap masa
 • Channel perlu aktif dan tidak terbiar
 • Hanya boleh memiliki 1 services bot sahaja
 • Tidak dibenarkan untuk menggunakan services bot untuk:
 1. Invite
 2. Bercakap
 3. Kick/ban user tanpa sebab
 4. Kick/ban services bot tanpa sebab
 5. menggunakan services bot untuk tujuan-tujuan lain yang menyalahi peraturan server
 • IRCop berhak untuk mengeluarkan services bot sekiranya didapati kemudahan yang disediakan itu disalah gunakan.
 • Services bot tidak akan dimasukkan sekiranya channel onwer tidak memahami peraturan yang telah disediakan dan meminta services bot dimasukkan dengan segara.
 • Sebarang rayuan untuk mempercepatkan kemasukkan services bot tidak akan di layan sama sekali.

Syarat-syarat memiliki lain-lain bot

KampungChat hanya membenarkan user memiliki bot-bot seperti

 • psyBNC
 • Eggdrop/kuiz bot/mp3 bot/spam detecter
 • Clone bot

Bot yang dilarang

 • War bot
 • Drone bot
 • Flood bot
 • Semua jenis bot yang boleh mengancam keselamatan server


Sekiranya Staff menemui dan mendapati terdapat sebarang bot yan boleh mengancam keselamatan server, tindakan ban akan dikenakan dan channel tersebut juga akan diambil tindakan digantungkan untuk tempoh yang lama.


Sebarang maklumat mengenai bot boleh diemelkan kepada [email protected]