Selamat Datang ke KampungChat Support Center

Bagi memastikan semua user mendapat bantuan. KampungChat menyediakan saluran bantuan 24/7 melalui sistem tiket berekod. Sistem ini membolehkan semua bantuan dikenalpasti dan diambil tindakan dalam tempoh sewajarnya. Sila gunakan emel yang berdaftar.