Staff

From KampungChat Wiki
Revision as of 08:17, 3 September 2023 by Admin (talk | contribs) (→‎Senarai Staff Terkini KampungChat:)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

== KampungChat Staff ==

Sekiranya anda mempunyai masalah berkaitan KampungChat dan memerlukan bantuan staff sila join #help

Peranan & Tanggungjawab Staff KampungChat:

Services Operators (SO) Services Administrators (SA) Services Root Administrators (SRA)
Memantau operasi berkaitan services & user KampungChat Memantau operasi KampungChat dan mempunyai kuasa penuh dalam services Mengurus keseluruhan KampungChat, melantik staff & review permohonan link baharu


Senarai Staff Terkini KampungChat:

Services Operators Services Administrators Services Root Administrators
-
-
-
-
- -
- -
- -