Verify nick

From KampungChat Wiki
Revision as of 09:44, 5 September 2021 by Admin (talk | contribs) (Created page with "== '''<big>Pendaftaran Nick (Verification)</big>''' == Pendaftaran nick di KampungChat memerlukan verification melalui emel. Oleh itu, semua nick yang didaftarkan perlu mengg...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pendaftaran Nick (Verification)

Pendaftaran nick di KampungChat memerlukan verification melalui emel. Oleh itu, semua nick yang didaftarkan perlu menggunakan emel yang betul. Nick yang tidak di verify akan drop dalam tempoh 24 jam.

Selepas nick didaftarkan sila semak emel anda sama ada dalam inbox atau spam folder untuk mendapatkan verification code yang dihantar oleh Services KampungChat. Code tersebut boleh diguna untuk tujuan verification dalam IRC atau melalui web services panel . Untuk tujuan verification, sila login nick terlebih dahulu.

Terdapat 2 kaedah untuk verify nick iaitu (1)verify melalui IRC atau (2)verify menerusi services web panel


1. Verification melalui IRC:

Copy & paste arahan yang dihantar melalu emel seperti berikut selepas connect ke KampungChat:

/msg NickServ VERIFY REGISTER nickname verifykey


2. Verification melalui web services panel:

  1. Layari https://login.kampungchat.org
  2. Login nick & passwd yang didaftarkan
  3. Klik nickserv
  4. Klik verify
  5. Pastikan verify sebagai: Register
  6. Masukkan code yang dihantar melalui emel sebagai verify key
  7. Klik verify
  8. Nick anda telah di verify & anda boleh menggunakan seperti biasa